Közérdekű tájékoztatás

Az ÉRD Médiacentrum felületein megjelenő politikai reklámokról és hirdetésekről, a 2018. április 8-án megtartandó Országgyűlési Választások kampányidőszakában.

Az ÉRD Médiacentrum, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Eljtv.), valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) biztosította lehetőségek alapján politikai reklámot és/vagy hirdetést nem közöl sem az ÉrdTV, sem az ÉrdFM 101,3 rádió, sem az ÉrdMost.hu felületein.

Az ÉRD Médiacentrum a választásokkal összefüggő eseményekről tárgyilagos, pártatlan, objektív hírközlést és tájékoztatást biztosít.

Tekintettel arra, hogy jelen Tájékoztatást az ÉRD Médiacentrum nyilvánosságra hozta, azt értesítésnek kell tekinteni a választáson induló jelöltek, jelölő- és listát állító szervezetek irányában. A jelöltek, a jelölő- és listát állító szervezetek a továbbiakban nem hivatkozhatnak arra, hogy a Tájékoztatás ismeretének hiánya miatt hátrányos megkülönböztetés érte őket, az ÉRD Médiacentrum erre vonatkozóan minden felelősséget kizár.

Érd, 2018. február 16.

Címkék