Az OEVB 018/2018. (III.7.) határozata

Az OEVB 018/2018. (III.7.) határozata Kalocsai Márió Csaba, az Egyenlőség Roma Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában.
Hasonló tartalmaink:

 A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Egyenlőség Roma Párt jelölő szervezet bejelentése alapján Kalocsai Márió Csabajelöltként történő nyilvántartásba vételét 190 darab érvényes és 685 darab érvénytelen ajánlás alapján elutasítja.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2018. március 10-én 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

Kalocsai Márió Csaba jelöltet az Egyenlőség Roma Párt jelölő szervezet 2018. március 1. napján, törvényes határidőn belül 71 db ajánlóív átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette. A jelölő szervezet 2018. március 5. napján további 58 ajánlóívet adott át a Választási Irodán, melyből 1 ajánlóív nem tartalmazott aláírásokat.

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a feldolgozott 128 darab ajánlóíven leadott 875 darab ajánlás közül 190 darab érvényes, és 685 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 373 darab többszörös ajánlás miatt;

- 312 darab egyéb okból nem elfogadható.

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét elutasította.

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

Érd, 2018. március 7.

 

Dr. Tóth Tamás

 

elnök

 

Címkék