Családok keresztútja Érden

Virágvasárnaphoz kapcsolódóan először rendezték meg Érden a családok keresztútját az ófalusi Szent Donát szobortól a Kálváriáig. Az egybegyűlt mintegy száz fő részvételével zajló katolikus áhítat során tizennégy stáció érintésével felidézték, hogy Jézus hogyan ment a kivégzési helyre.  Hajdu Ferenc katolikus plébános az ÉrdMost.hu-nak elmondta: a nagyböjt kezdetén egy családoknak szóló elmélkedéssel kísérik Krisztust a fájdalmak útján.

Hasonló tartalmaink:

A családok keresztútja olyan ájtatosság, aminek segítségével a keresztény hívek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkedhetnek. Hajdu Ferenc elmondta, Jézus körülbelül másfél kilométeres úton – Pilátus palotájától a Golgotáig – hordozta a keresztet. A hagyomány szerint Szűz Mária gyakran végigjárta ezt az utat fia feltámadása után. Az első keresztények nagy tisztelettel vették körül a Golgota szikláját és Jézus sírját. A pogány Hadrianus császár viszont 135-ben – hogy nyomukat is eltörölje – pogány templomot építtet ide.  A IV. században Nagy Konstantin keresztény templomot építtet a Golgotán, a Feltámadás templomát, amely magába foglalja a keresztre feszítés helyét és a feltámadás sírját. Később néhány emléktáblát állítottak a keresztút egyes állomásainál. A középkorban alakult ki a keresztút mai formája a 14 stációval, s mivel sokan nem juthattak el Jeruzsálembe, az ottani keresztútra emlékezve sokfelé keresztutakat építettek, ún. Kálvária hegyek jöttek létre, s a nép itt járta végig a 14 stációt Jézus szenvedésére emlékezve.

A hagyományteremtő jelleggel megrendezett érdi családok keresztútján a családi élet eseményeit megvilágító szempontok szerint elmélkedtek egy-egy stációnál az egybegyűltek, s így gondolták végig Jézus szenvedését. – A családi élet kétségtelen, hogy sok örömmel és boldogsággal tölti el az embereket, hiszen akkor nem volna érdemes megházasodni, ugyanakkor az öröm és a boldogság olykor fájdalomból és lemondásból fakad. Ezért az állomásokat úgy elmélkedtük végig, hogy megerősítsük a családokat, hogy érdemes családot vállalni, érdemes a nehézségeket és a lemondásokat vállalni, aminek a vége a feltámadás – húzta alá a katolikus plébános.

Mint megtudtuk a keresztutat azért szervezték virágvasárnapra és nem a hagyomány szerint nagypéntekre, mert a sűrű egyházi programok miatt a korábbi években nem tudták összeszervezni a családokat, virágvasárnap délutánján azonban nem ütközik egyéb programokkal a séta.

Címkék