Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.

Hasonló tartalmaink:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 151/2018.(VI.28.) határozata alapján Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

 1. 1.       A kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

Tel: 06 23/522-300/276 mellék, fax: 06 23 522-343

Kapcsolattartó: Magyar Gábor forgalomtechnikai ügyintéző

 1. 2.       Az eljárás tárgya:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek, és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni.

A részletes követelményrendszer, az alkalmassági feltételeket, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 1. A pályázaton való részvételt feltételei:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, vagy ezeknek konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli

székhellyel rendelkező szolgáltató csak abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.  Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.

 1. A pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételei:

A pályázati kiírás beszerzésének határideje a benyújtási határidő napja.

A pályázati kiírás ára: 100.000,- Ft+Áfa. A kiírás ellenértékét átutalással vagy csekken teljesítheti Érd Megyei jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlájára. A befizetés igazolásának ellenében vehető át a pályázati kiírás dokumentációja. Helye: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1., fszt. 1. A pályázati kiírás megvétele az előfeltétele a pályázaton való részvételnek. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.

 1. A pályázat benyújtásának határideje:

2018. október 16. napja, 10.00 óra.

 1. 6.        Az elbírálás módja és szempontjai:

Az Önkormányzat illetékes bizottságainak javaslata alapján a pályázat eredményének értékelése a 2018. októberi közgyűlésen történik.  

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köthető meg a közszolgáltatási szerződés.

 1. 7.       Az eredményhirdetés és szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

         Eredményhirdetés: 2018. október havi közgyűlésen

 Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20.

 1. 8.       A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2019. január 1.

      9.      A szerződés időtartama: 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig.

     10.    A pályázat benyújtásával kapcsolatos információ kérhető:

 • Telefonon: 06 23/522-300/276 melléken,
 • Személyesen. a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodánál, ügyfélfogadási időben:
 • Hétfő: 13.00 – 18.30, szerda: 8.00 – 16.30 óráig.

 

Címkék