Tagóvoda-vezető (Tusculanum Tagóvoda)

Az Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.) a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján pályázatot hirdet az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda tagóvoda-vezető (magasabb vezető ) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős – heti 40 óra
A vezetői megbízás időtartama: Határozott időre: 2018.09.03.- 2023.07.31.-ig
A munkavégzés helye: Tusculanum Tagóvoda – 2030.Érd, Gárdonyi G. u. 1/a

 

 

A munkakörhöz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tagóvoda vezetés.

Óvodapedagógusi feladatok ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel. Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a kollegákkal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi

XXXIII.Tv., és a 326/2013(VIII.30.)Korm.rend.

rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvárt kompetenciák:

* főiskola, óvodapedagógusi végzettség

Közoktatás vezető szakirány,

Minimum 5 év – legalább 5 év feletti szakmai           tapasztalat,

Felhasználói szintű internetes alkalmazások

Vagyonnyilatkozat-eljárás lefolytatása

* büntetlen előélet, cselekvőképesség

* magyar állampolgárság

 

Kiváló, precíz, pontos munkavégzés,

Kiváló szintű szakmai tudás,

Innovatív kezdeményező, képesség,

Kiváló kommunikációs készség,

   
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások * három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

* végzettséget igazoló okirat másolata

* fényképes szakmai önéletrajz

* vezetői pályázat

- Kjt.20/A.(5) bekezdésében foglalt nyilatkozat

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. szeptember 03.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázat benyújtásának módja: * postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivárvány Óvoda címére (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.) megküldésével

A borítékon fel kell tüntetni: „Tagóvoda – vezető”

* személyesen: Vincze Beáta intézményvezető részére

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye www.erd.hu

www.kozigallas.gov.hu

 

 

Címkék