Laboratóriumi asszisztens

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Laboratórium Klinikai laboratóriumi asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Klinikai, kémiai laboratórium munkarendjében: vérvétel, betegadatok kezelése, a vizsgálandó minták feldolgozása és technikai validálása. A laboratórium informatikai rendszerének alkalmazása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés,

• Járóbeteg ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

•Jó szintű Betegközpontú gondolkodásmód, empátia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Károlyné nyújt, a 06-20-3245-657 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4362/KSZK/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Klinikai laboratóriumi asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Címkék