Óvodapedagógus

Az Érdi Szivárvány Óvoda 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős – heti 40 óra
Álláshelyek száma:  3 fő
A munkavégzés helye: Meseház Tagóvoda -2030 Érd, Gyula u. 33-37.

Erdőszéle Tagóvoda – 2030 Érd, Favágó u. 63.

Tusculanum Tagóvoda – 2030 Érd, Gárdonyi G.u. 1/b

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel. Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.Tv., és a 326/2013(VIII.30.)Korm.rend. rendelkezései az irányadóak
Pályázati feltételek: * főiskola, óvodapedagógusi végzettség

* büntetlen előélet, cselekvőképesség

* magyar állampolgárság

   
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások * három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

* végzettséget igazoló okirat másolata

* fényképes szakmai önéletrajz

* a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata

A munkakör betöltésének időpontja: azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.
A pályázat benyújtásának módja: * postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivárvány Óvoda címére (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.) megküldésével

A borítékon fel kell tüntetni: „Óvodapedagógus”

* személyesen: Vincze Beáta intézményvezető részére

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye www.erd.hu

www.kozigallas.gov.hu

 

Címkék