Óvodapedagógus

A Kincses Óvoda pályázatot hirdet a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodába óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Alap szintű Internetes alkalmazások,

§         Főiskola, Fejlesztő pedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§   Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20-3321038-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 405/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

§         Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14.

Címkék