Takarító

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
pályázatot hirdet takarítói munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: intézményi takarítói feladatok

Munkakör betöltésének feltételei:

-         minimum 8 általános iskolai végzettség

-         magyar állampolgárság

-         büntetlen előélet

A pályázat benyújtásának feltételei: önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. május 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Pintérné Bernyó Piroska igazgató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázat Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b)

- elektronikus úton: gardonyi.erd@gmail.com  e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

Címkék