Adóügyi ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda, Adócsoport adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony                

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja szerinti feladatkör

Ellátandó feladatok: helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§  Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatásban, adóügyi munkakörben eltöltött gyakorlat

§         Közigazgatási alapvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kartikné Szilágyi Enikő – Közgazdasági Iroda, Adócsoport, csoportvezetője nyújt, a 23/522-317-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-11/2017.., valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző

§         Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix – Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I 115.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu  - 2017. szeptember 11.

§         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Címkék