Pénzügyi ügyintéző (Szociális Gondozó Központ – Érd

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szociális Gondozó Központ Gazdasági Iroda pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködés, ezzel kapcsolatos részfeladatok elvégzése, a hitelesített beérkező és kimenő számlák nyilvántartása, a kötelezettségvállalás nyilvántartása. Pénztár helyettesi teendők ellátása. Kimenő, bemenő számlák adattartalmának ellenőrzése. Kiadott előlegek nyilvántartásának vezetése. Statisztikák, jelentések, adatgyűjtések elkészítésében történő részvétel. Tárgyi eszköz analitika kezelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ, képesített könyvelő,,
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambosné Póder Mária nyújt, a 0623/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/472/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 Elektronikus úton Galambosné Póder Mária részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
 Személyesen: Galambosné Póder Mária, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör kitöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel

Címkék