Megkezdődött a téli krízisidőszak

November elsejével elkezdődött a téli krízisidőszak. Ebben a pár hónapban a város szociális és egyéb intézményei kiemelten odafigyelnek az anyagi gondokkal küszködő, illetve idős emberekre, hogy minden család, nyugdíjas épen vészelje át a telet. A szükséges intézkedésekről a jelzőrendszeri értekezleten tanácskoztak az érintett szervezetek. Képet kaphattunk arról is, miben szorulnak leginkább segítségre a nehéz sorsú emberek és az őket segítő szervezetek.

Hasonló tartalmaink:

Hosszú és meleg volt az őszutó, de a november eleji vénasszonyok nyara azért nem csapott be minket: javában készülődünk a télre. Elő-, vagy megvesszük a meleg ruhákat, megrendeljük a tüzelőt, átvizsgáltatjuk a kazánt, beszerezzük a zsák krumplit, hagymát, miegymást. Már aki teheti. Van azonban, aki tüzelő, világítás, meleg ruha és elegendő étel nélkül megy neki a télnek – tartozásai miatt kikapcsolták a közműveket, fűtenie, főznie sincs mivel. Van, aki az utcán él, vagy ha van is otthona, az csak névre ház, valójában minden komfortot nélkülöző viskó, valahol a város peremén. És olyanok is akadnak – főleg az idősebbek között –, akik egymagukban élnek, nemcsak anyagiakban, hanem egészségben is szűkölködve.

Ezeknek az embereknek, családoknak a tél megpróbáltatás, amit segítség nélkül talán át sem vészelnének. Segítség szerencsére több oldalról jöhet – hogy kiktől és milyen formában, azt megtudhattuk a Szociális Gondozó Központ Családsegítő Központja által összehívott jelzőrendszeri értekezleten. Ezt a jelzőrendszert a családsegítő szolgálatok építi ki és működtetik országszerte; a jegyző, a szociális, egészségügyi szolgáltató, a gyermekjóléti, a pártfogói felügyelői és jogi segítségnyújtói szolgálatnak jeleznie kell a családsegítőnek, ha segítségre szoruló családról, személyről szerez tudomást. Természetesen társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek is jelezhetnek, de számukra ez nem kötelező.

Mivel november 1-jével megkezdődött a téli krízisidőszak, a jelzőrendszerben részt vevő intézmények képviselői november 3-án összeültek, hogy megbeszéljék téli időszak teendőit.

A megbeszélést Récsei Krisztina, a Szociális Gondozó Központ vezetője nyitotta meg, majd az intézmények képviselői mondták el, milyen lehetőségeik vannak, miben szenvednek hiányt, illetve kérnek vagy nyújtanak segítséget.

Pákozdi Orsolya, a Családsegítő Szolgálat vezetője, aki a Hajléktalanok Átmeneti Otthonát is irányítja, gondokról, örömökről egyaránt beszámolt. Nagy örömmel számolt be például arról, hogy az Élelmiszerbanktól – az érdi Tesco Áruház pékárú programjának keretében – napi ötven kiló kenyeret kaphat a szolgálat, amennyiben megoldható az elszállítása, szétosztása. Az értekezleten a polgárőrség felajánlotta segítségét, így várhatóan megoldható lesz a Szociális Gondozó Központ tagintézményeinek ellátása, és rajtuk keresztül a rászoruló családoké is.

– Szembesülnünk kellett egy aggasztó jelenséggel: egyre kevesebben fordulnak a családsegítő szolgálathoz adósságkezelés ügyében: tavaly 24 családnak tudtak segíteni a kollégák, idén 15-nek, ami tapasztalatunk szerint nem azt jelenti, hogy javult a segítségre szoruló családok anyagi helyzete, inkább azt, hogy nem fordulnak hozzánk. Tavaly 98 kérelmezőt el kellett utasítanunk (mert nem felelt meg a feltételeknek), és ez a szám is a felére csökkent az idén. A kikapcsolt fogyasztók, adóssággal küzdők mellett vannak olyan emberek is, akik lakhatatlan épületekben, ellátatlanul élnek, és azért nem kérnek segítséget, mert nem akarnak hajléktalanszállóra költözni – hangsúlyozta Pákozdi Orsolya, akitől megtudhattuk azt is: az utcai szociális munkások a krízisidőszak beálltával naponta 14 és 22 óra között többször is végigjárják a várost, hogy segítséget nyújtsanak ezeknek az embereknek (általában hatvan embert látnak el, de ez a szám folyton változik). Ami gondot jelent, az az, hogy az utcai szociális munkások nem szállíthatnak szolgálati autójukon olyan embert, akinek akár csak ingadozó is az egészségi állapota – ezt ugyanis jogszabályok tiltják. Emiatt szorosan együtt kell majd működniük a mentőszolgálattal és az orvosi ügyelettel a téli időszakban.

A városrendészet munkatársai is járják az utcákat, a külterületet, hogy segítsék a hajléktalanokat. Mint elhangzott, nagy gondot jelent, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon rászorulnának az ellátásra, de nem akarnak kórházba, szállóra menni, vagy elhagyni fűtetlen otthonukat. A szakemberek elmondták: ilyen esetekben csak rábeszélés, meggyőzés segít – a magukról nem tudó, önveszélyes emberek esetében intézkedhet a rendőrség is.

Szerencsére sokan vannak, akik télen inkább a hajléktalanszállót, a nappali melegedőt választják, mint az utcát.

– A hajléktalanokat nálunk forró ital, szendvics várja, meleg ruhát és pokrócot is adunk – mondta Mikics Ildikó, a hajléktalanszálló munkatársa, hozzátéve: gyógyszert és élelmiszert pályázatok útján szerez az intézmény.

– Az éjjeli menedéken férfiakat tudunk elszállásolni, amennyiben hét napnál nem régebbi bőrgyógyászati, és fél évnél nem idősebb tüdőgondozó leletük van. Érdi lakcímmel nem kell rendelkeznie a jelentkezőnek. A menedék délután négytől reggel háromnegyed nyolcig tart nyitva, de krízisidőszakban, ünnepnapokon és hétvégén nap közben is bent maradhatnak. A hajléktalanoknak lehetőségük van mosakodásra, mosásra; pályázati forrásból vacsorát, nap közben meleg ételt kapnak, és részt vehetnek két ingyenes szűrővizsgálaton is. Az átmeneti szállónkon – fenti egészségügyi feltételekkel – érdi lakcímmel rendelkezőket tudunk fogadni, köztük tíz nőt. Nappali melegedőnkben reggeli, kétfogásos meleg ebéd várja a rászorulókat – tette hozzá a szakember, aki elmondta azt is: fenntartanak két krízisszobát is, olyan esetekre, mikor valakit úgy kell sürgősen elhelyezni, hogy az illetőnek nincsenek meg a szükséges orvosi igazolásai (az intézmény ezek beszerzésében is segítséget tud nyújtani: aki egészségi állapota miatt nem tud eljutni a vizsgálatokra, annak a szociális munkás segít a közlekedésben).

Nemcsak anyagi helyzete, hanem kora, egészségi állapota miatt is szorulhat valaki segítségre; például a fogyatékkal élők. Enyhe, súlyos és halmozottan sérült fiatalokkal foglalkozik a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ; a rászorulók itt nappali ellátásban részesülnek, emellett a központ szociális foglalkoztatóként is működik: kerámiáznak, varrnak, zenélnek a fiatalok. Paróczai Zoltánné tagintézmény-vezető az értekezleten elmondta: a fogyatékos fiatalt nevelő családok közt is sok anyagi nehézségekkel küzd, sőt, van egy olyan, elárvult fogyatékos testvérpárjuk, akiket az ép testvér magukra hagyott.

– A családsegítő szolgálat sokat segít nekünk, és Emberi Hang elnevezésű alapítványunk is támogatja ezeket a családokat. Sajnos, az alapítvány forrásai is végesek; segítségre lenne szükségünk abban, hogy családjainkat élelmiszerrel láthassuk el a téli krízisidőszakban – mondta Paróczai Zoltánné, hozzátéve: a habilitációs központ az egyházakkal közreműködve tavaly négy adventi vasárnapon meleg ebédet osztott a rászorulóknak, egy-egy kisebb ünnepség keretében. A visszajelzések szerint ezek a rendezvények nagyon jól sikerültek, és idén is sor kerül az ételosztásra, csak nem vasárnaponként, hanem minden adventi szombaton (bővebben lásd keretes írásunkat).

Az egyedülálló nyugdíjasok is gyakran kerülnek nehéz helyzetbe. Lizicska Lászlóné, a családsegítő szolgálat családgondozója elmondta: gyakran tapasztalják, hogy idős emberek – vagy akár családok – nem lakás céljára szolgáló épületekben élnek; innen sajnos nem akarnak elmozdulni, meg kell győzni őket arról, hogy meleg helyre költözzenek – de ha ez meg is történik, a jövőjükről is valamilyen módon gondoskodni kell.

Ott, ahol nincs beteg, idős ember, ám sok a gyerek, kevés a fizetés, szintén elkél a segítség. Stibrányi Mártonné vezető védőnő az értekezleten elmondta: szoros kapcsolatban állnak a családsegítő szolgálattal, ruhát gyűjtenek, a gyártótól kapott bébiétellel, tápszerrel segítik a kisgyermekes családokat. A katolikus egyház ófalusi karitász-csoportja is segíti a rászorulókat: keddenként ruhát osztanak, és élelmiszerrel is támogatják őket. Előfordul azonban olyan helyzet is, amikor hirtelen kell szállást biztosítani egy-egy családnak – például azért, mert kikapcsolták a fűtést. Ilyenkor a családi átmeneti otthona jelenthet megoldást, amit Bereiné Petrik Mária vezet.

– Az érdi családotthonok telt házasak, de tartunk fent egy szobát krízishelyzetbe kerülő családoknak. Általános szabály: gyermek utcára nem kerülhet, tehát mindenképp biztosítunk helyet a rászorulóknak. Gyakori, hogy a családoknak akkor van szükségük segítségre, mikor a hivatalok zárva vannak. Péntek délutántól hétfő reggelig hívható krízisügyeletünk a 20/23-18-561-es telefonszámon. Itt egy családgondozó fogadja a hívást, aki minden segítséget megad, és válaszol a kérdésekre – tette hozzá Bereiné Petrik Mária, aki elmondta azt is: civil szervezetek támogatásának köszönhetően a bekerülő családokat segíteni tudják élelmiszerrel, a gyermekjóléti szolgálat pedig ruhával támogatja a rászorulókat.

– Nagyon nagy szükségünk van száraz élelmiszerekre. Karácsony előtt sokan adakoznak, de a január és a február nagyon hosszú hónap, és akkor is ránk fér a segítség – hangsúlyozta a vezető.

A családgondozók örömmel vesznek minden felajánlást, legyen az akár száraz (tartós) élelmiszer, akár ruhanemű vagy bútor – ugyanakkor tudni kell, hogy a felajánlás nem egyenlő a lomtalanítással; segíteni másokon csak olyan darabokkal tudunk, amelyek még használhatók. Azon se sértődjön meg senki, ha a szociális gondozók nem tudják a zsákolt ruhákat azonnal elszállítani – rengeteg feladattal kell megbirkózniuk.

Természetesen nemcsak élelmiszerre, ruhákra van szükségük ezeknek a családoknak, illetve a magányos, idős embereknek, hanem tüzelőre is. Az önkormányzat minden évben oszt tűzifát, a szociális intézmények és a polgárőrség segítségével; fel szoktak ajánlani fát cégek és az erdőgazdaság is. A legfontosabb az, hogy a szolgálatokhoz eljusson az információ arról, kinek van leginkább szüksége tűzifára.

A krízishelyzetbe került embereken egy kis odafigyeléssel bárki segíthet: nem csak étellel, jó szóval, hanem azzal is, ha felhívja a cikkünk végén közölt telefonszámok bármelyikét, ha azt tapasztalja: környezetében támogatásra szoruló ember, család él.

Krízishelyzetben hívható telefonszámok:

Utcai szociális munka: 20/376-5363

Családsegítő Központ: 20/576-9021

Szociális Gondozó Központ: 20/231-6273

Családok átmeneti otthona,

krízisügyelet (péntek délutántól hétfő reggelig): 20/231-8561

Polgárőrség krízisszáma: 30/521-2596

Információ a Szociális Gondozó Központról

és tagintézményeiről, ezek elérhetőségei: www.szocgond.hu

Érdi Újság Ádám Katalin/ fotó: freeimages.com

 

Címkék