Egyszerűsödik a fogyasztói panaszok rendezése

nfhA fogyasztókat segíti az az uniós jogszabály, amely Magyarországon is általánossá válik. A fogyasztóknak lehetőségük nyílik a vállalkozásokkal szembeni vitás ügy bírósági eljáráson kívüli egyszerű, gyors és ingyenes rendezésére. Az új szabályozás tehát így a fogyasztók és vásárlók biztonságát erősíti. Az eljárás során a vállalkozás köteles a fogyasztó által benyújtott panaszra írásbeli választ adni, továbbá a testületi meghallgatáson személyes képviselő részvételét biztosítani. Amennyiben ezt a vállalkozás nem teszi lehetővé, abban az esetben bírság kiszabására kerül sor.

Hasonló tartalmaink:

Magyarországon 16 éve működnek békéltető testületek a fővárosi és megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett. Ezek az országszerte, minden megyében és a fővárosban is elérhető, független szervezetek azért jöttek létre, hogy gyors és ingyenes vitarendezési lehetőséget nyújtsanak a  fogyasztók részére. A testületek alapvető célja, hogy az emberek és a cégek közötti reklamációs ügyekben minél hamarabb egyezségre jussanak. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a testület határozatot hoz, amelyet a cégnek a megszabott határidőn belül teljesítenie kell. Ennek elmaradása esetén végrehajtási eljárás kezdeményezhető. Ezzel elkerülhetőek a hosszadalmas bírósági eljárások, és ha az igény jogos, a fogyasztó is könnyen és gyorsan kapja vissza a pénzét, vagy részesül egyéb kompenzációban. A békéltető testületek iránti bizalom folyamatosan nő: míg 2006-ban 3542 üggyel fordultak hozzájuk az állampolgárok, 2014-ben már több mint 10 ezer reklamációt kezeltek. A tavalyi évben a vállalkozások 75 %-a együttműködött a békéltetőtestület vitarendező eljárásában, remélhetőleg az új szabályozások és az egyszerűsített eljárásrend még több vállalkozás együttműködését segíti elő.

Az állampolgárok és a vállalkozások közötti megegyezésre törekvő vitarendezési fórumok eredményes működését ezért a kormány még hatékonyabbá teszi, ezzel is erősítve a magyar fogyasztók jogainak védelmét. A törvénymódosítás a panaszosokkal való aktív kommunikációra kötelezi a cégeket. Előírja, hogy a vállalkozás a fogyasztó által benyújtott panaszra köteles írásbeli választ küldeni, amelyben felhívja a figyelmet a békéltető testületek, mint vitarendező fórumok lehetőségére is. A cégnek emellett a testületi meghallgatáson biztosítania kell az egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét. Ha a vállalkozás megsérti ezt az együttműködési kötelezettséget, a fogyasztóvédelmi törvény alapján bírságot szabnak ki rá. Ugyanakkor a együttműködő vállalkozások számára a békéltető testület általi problémarendezés semmilyen plusz terhet nem jelent, és nem éri őket sérelem. Ez az alternatív vitarendezési fórum jelentősen egyszerűsíti a fogyasztók érdekérvényesítését, amellyel az eljárási idő az ügy jellegétől függően 3-4 hónapra rövidül le. Ez az éveken át tartó bírósági eljárásokhoz képest nagy változást jelent.

A tervezet előírja a békéltető testületek számára, hogy naprakész, az eljárásukat részletesen ismertető és könnyen hozzáférhető információkkal ellátott honlapot működtessenek. Az állampolgárok így a jövőben kérelmeiket online is benyújthatják, továbbá fogyasztói jogaikról könnyebben, átláthatóbban tájékozódhatnak.

Címkék