Közösen a biztonságos évbúcsúztatásért

A rendőrség idén a társszervekkel közösen hívta fel a figyelmet a tűzijátékok biztonságos használatára.

Hasonló tartalmaink:

Povázsai Sándor r. alezredes, az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti Osztály vezetője a tűzijáték termékek év végi vásárlásának és felhasználásának jogi hátterét ismertette.

Dr. Huszák András rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat Készenléti Osztály vezetője elmondta, az esemény célja a szilveszteri tűzijáték-termékek és egyéb pirotechnikai eszközök balesetmentes, biztonságos használatának ismertetése, hogy szilveszterkor se váljon senki lakástűz, égési sérülés áldozatává. Ezek a sok esetben súlyos balesetek odafigyeléssel és a jogszabályok betartásával elkerülhetők.

Az Országos Mentőszolgálat megerősített szolgálattal készül a szilveszterre, mivel ilyenkor a segélyhívások, a mentési feladatok száma – különösen a fővárosban és a nagyvárosokban – jelentősen megnő – mondta el Győrfi Pál kommunikációs és pr igazgató. Egy kirepülő pezsgősdugó súlyos szemsérülést okozhat, egy illegálisan beszerzett, vagy házilag barkácsolt pirotechnikai eszköz akár életveszélyes is lehet, de még a kis hatóanyag tartalmú, engedélyezett tűzijátékokkal is óvatosan kell bánni. A mentők az egyéb figyelmeztetések mellett felhívják a figyelmet arra is, hogy a közhiedelemmel ellentétben a nagy mennyiségű alkoholos ital fogyasztása hideg időben különösen veszélyes lehet, mivel az alkohol megbéníthatja a szervezet hőszabályozását, ami gyors kihűléshez vezethet.

Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője elmondta, hogy más hatóságok mellett a katasztrófavédelem is ellenőrzi a tűzijátékárusító-helyeket. Összesen 630 árusítóhely van az országban, ezeket a katasztrófavédelem hatósági szakemberei december 31-ig ellenőrzik. A tűzoltók ilyenkor azt vizsgálják, hogy az árusok rendelkeznek-e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, az árusítóhelyen megvannak-e az előírt tűzoltókészülékek, rendben vannak-e a tűzvédelmi dokumentumok, illetve azt is, hogy van-e a közelben megfelelő oltóvízforrás. Mindezek mellett biztosítani kell, hogy az árusítóhely tűzoltógépjárművel is megközelíthető legyen. A dandártábornok ismertette azokat az egyszerű szabályokat is, amelyek betartásával elkerülhetőek a tűzijátékok okozta tűzesetek. Az év utolsó napján átlagosan 40-50 olyan tűzesethez riasztják a tűzoltókat, amelyet valamilyen pirotechnikai eszköz okozott. A leggyakrabban fenyők, tuják és szeméttárolók gyulladnak ki, de nem ritka az sem, hogy egy rakéta erkélyre, vagy szoba ablakán repül be és ott okoz tüzet.

15 jótanács az év végi biztonságos szórakozáshoz

1. Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljon!
2. Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!
3. Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat!
4. Ne szerelje szét, vagy alakítsa át a termékeket!
5. Ügyeljen a biztonságos indításra! Használjon szúrólángot adó gázgyújtót vagy vihargyufát.
6. A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtesse azokat!
7. Kézben tartva ne működtessen el tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé!
8. Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot!
9. A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsa, mely lehet egy üres pezsgősüveg is! Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson. A kisebb telepet támassza meg oldalról téglával, esetleg egy másik teleppel.
10. A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék – de minimum egy vödör víz -, hiszen az ördög sosem alszik!
11. A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a forgalmazónak!
12. A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tiltott!
13. Vetőcsöves (golyós) bomba birtoklása és felhasználása csak pirotechnikusnak engedélyezett.
14. Vigyázzon arra, hogy az Ön szórakozása ne veszélyeztessen másokat (személyeket, állatokat), tárgyakat, épületeket, a természeti környezetet!
15. A házi kedvenceket tartsa bezárva, mert a robbanáskor hirtelen keletkező nagy erejű fény- és hanghatások sokkszerűen érhetik a szabadon lévő állatokat!

Tájékoztató a tűzijáték termékek év végi vásárlásáról és felhasználásáról

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott rendelkezések az elmúlt évhez képest nem változtak, ugyanakkor indokolt a termékek biztonságos felhasználás és a termékek ellenőrzött és engedélyezett forgalmazása (árusítása) vonatkozásában az alábbiakra felhívni a figyelmet:

Felhasználás, forgalmazás egész évben:
A rendelet lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történő használatra szánt 1. pirotechnikai osztályba (régen: játékos vagy I. osztály), illetve az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő behatárolt területen történő használatra szánt 2. pirotechnikai osztályba (régen: kis vagy II. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását. Ezek a termékek olyan üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre, pl.: „tortagyertyát” cukrászdában is meg lehet vásárolni.
Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

Felhasználás, forgalmazás év végén
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják. A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tároló helyre – pl.: bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre – is engedélyezi. Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. A forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük. Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek hozhatók forgalomba.

Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük!

A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Ezen információk ismeretében – a rendeltetésszerű felhasználás során – biztosítható, hogy pirotechnikai tevékenysége ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket.

Tárolásra vonatkozó szabályok

1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen 1 -1 kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kg nettó tömeg tárolható.

A tárolás feltételeit a rendelet részletesen szabályozza. A magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:
- más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók;
- el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;
- lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani;
- tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad;
- elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni;
- a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni;
- a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad;
- egy lakóegységen (pl.: lakás, családi ház) belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.
Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni.
A pirotechnikai termék birtoklása is pirotechnikai tevékenységnek minősül, ezért a szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, mellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.
A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a szakszerűtlen kezelés eredményeként, ezért felhívjuk a figyelmet a tárolási szabályok betartására, és felhasználás előtt a használati útmutató elolvasására. A balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre, melyek ismertetésében a média is aktív szerepet vállal a szakszerű, pontos információk átadásával.
A pirotechnikai termékek illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozása összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé. A Rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez minden év ezen időszakában.

Boldog Új Évet és balesetmentes szórakozást kíván az Országos Rendőr-főkapitányság!

Címkék