Engedélyhez kötik az éjszakai nyitvatartást Érden

A város lakosságának nyugalma és biztonsága érdekében szankciókat hozott Érd Megyei Jogú Város közgyűlése a helyi vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről. Április 1-től ugyanis minden olyan vendéglátó üzletnek tiltja a 22:00 órától 6:00-óráig terjedő éjszakai nyitva tartását, amely nem rendelkezik az ehhez szükséges engedéllyel.  

Hasonló tartalmaink:

A közgyűlés hosszan és részletesen tárgyalta a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, ugyanis az elmúlt időszakban egyre több panaszbejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, mely  egyes vendéglátó üzletek környezetében jellemzően éjszakánként tapasztalható szemetelésre,  erős zajra, illetve a vendégek nem kívánatos közterületi tevékenysége folytán megjelenő közegészségügyi, illetve higiéniai problémákra hívja fel a figyelmet. Ezzel párhuzamosan az Érdi Rendőrkapitány is ugyanezen jelenség erősödésére hívta fel a figyelmet.  A megoldás érdekében a rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve több ellenőrzésre, illetve hatósági intézkedésre került sor, melyek azonban nem nyújtottak tartós megoldást. A közgyűlés ezért úgy döntött, hogy április 1-től megtiltja a vendéglátó üzletek 22:00 órától 6:00-óráig terjedő éjszakai nyitvatartását, de az üzemeltető folyamatos, vagy egy-egy alkalomra szóló éjszakai nyitvatartási engedélyt kérhet, amit részletesen meghatározott feltételek teljesítése esetén lehet kiadni. A kérelmeket a jegyző bírálja el. Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat nem kívánja bezáratni a helyi éttermeket, vendéglőket, csupán azokat az áldatlan állapotokat kívánja megszüntetni, hogy néhány vendéglátóipari helyiség az engedélyezett 21 vagy 22 óra helyett hajnalban zárjon be. Megjegyzendő az is, hogy azoknak a vendéglátó üzleteknek, amelyek bejelentett nyitvatartási ideje a rendelet hatálybalépésekor 22 óra utáni időpontra szól, az e rendelet szerinti folyamatos éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kell megkérniük, a bejelentett feltételekkel változatlanul nyitva tarthatnak. 

Módosították az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló rendeletet.  Az Érdi Rendőrkapitány indítványának helyt adva az Év Rendőre Díj elnevezéssel új kitüntető cím alapítására kerül sor, melyre a rendőrkapitány tesz javaslatot, a rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő, kiemelkedő munkát végző rendőrök közül. A díj átadásának időpontja, az elismerés formája, és a pénzjutalom összege az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjáéval azonosan kerül megállapításra. Megbontásra került az Érdi Közszolgálati díj, olyan módon, hogy abból a jövőben már nem egy, hanem kettő lesz adományozható, mégpedig egy köztisztviselőnek, és egy közalkalmazottnak. Az Érd Kiváló Diákja Díj tekintetében kiegészítés történt az oktatási intézmények megnevezése tekintetében, illetve „minisztérium által kiírt és támogatott” szövegrész törlésre kerül, mivel a tanulmányi versenyek rendszere és támogatása megváltozott. Az Érd Kiváló Sportolója díj átadási időpontja januárról februárra változik, melynek oka, hogy a tárgyévben még lehetnek olyan versenyek, melyek befolyásolhatják a nevezést, illetve a sportági szakszövetségek igazolásának beérkezése hosszabb időt vesz igénybe, és hosszabb adminisztratív ügyintézés is szükséges a szervezéshez.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértett az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megalakításával, és a határozat mellékletét képező társulási megállapodást elfogadta. A döntés hátterében az állt, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., mint a hulladékgazdálkodási feladatellátás szakmai irányítója, az önkormányzatok szoros együttműködésén alapuló regionális hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozását határozta el, melynek alapvető célja, hogy a szétszórt és gyakran nem kellően ellenőrzött hulladékkezelési tevékenység színvonalát, valamint a környezet minőségét javítsa. A Pest megyei régióban mintegy 400 ezer lakos közszolgáltatással történő ellátása a cél, aminek központja Érd. A Pest megyei hulladékszolgáltatási régió azon települései, amelyek nem csatlakoznak a társuláshoz, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztását illetően elvesztik a kiválasztási jogukat, és területükön az erre feljogosított szerv fogja a közszolgáltatót kijelölni.

Címkék