AZ AVAR- ÉS KERTI HULLADÉKÉGETÉS SZABÁLYAI

Tisztelt Érdi Lakosok! Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az ingatlanok, valamint a közterületek tisztán tartását, a virágzó kertváros kialakítását és annak fenntartását. Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartására.

Hasonló tartalmaink:

Az érdi lakosok, és a városvezetés közös érdeke, hogy városunk élhető legyen, erre tekintettel a kert tisztán tartása céljából az avar, illetve a kerti hulladék Érd teljes területén február 15. és április 30. , valamint október 15. és november 30. között elégethető.

Az avar és kerti hulladék égetése során az alábbi tűzvédelmi szabályokat szükséges betartani:

-  Avart és kerti hulladékot legyenek szívesek kizárólag jól kialakított tűzrakó helyen és telken égetni oly módon, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása által kár ne keletkezzen,

- az avar és a kerti hulladék égetése során ne égessenek kommunális, állati eredetű, valamint ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék),

- az avar és kerti hulladék égetése során a tűzrakás, valamint a tüzelőberendezés elhelyezése során kiemelten figyeljenek, hogy az égetés ne jelentsen tűz- vagy robbanásveszélyt, az égetés során a tüzet, valamint a tüzelőberendezést legyen szívesek őrizni, azt őrizetlenül hagyni nem szabad. Amennyiben mégis veszély állna fenn, vagy a tűzre továbbiakban nincsen szükség, a tüzet azonnal legyenek szívesek eloltani.

- annak elkerülése érdekében, hogy az égetés során baleset, vagy kár keletkezzen, valamint hogy a tűz ne terjedjen tovább annál, mint amire szükség van, mindig tartsanak maguknál olyan eszközöket vagy felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy TILOS avart és kerti hulladékot égetni:

- Vasárnap és ünnepnapokon, illetve az ezeket megelőző napokon délután 16:00 óra után, továbbá, ha az illetékes miniszter tűzgyújtási tilalmat rendel el.

- Az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák, az óvodák, és a szociális intézmények 100 méteres körzetében munkanapokon 18:00 óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartás ideje alatt.

- Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területen, kivéve, ha vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzések miatt kerül sor az égetésre.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet alapján bírság kiszabásának van helye.

A bírság összege helyszíni bírság esetén 50.000,- Ft-ig terjedhet, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszta és élhető város megteremtése, valamint mindannyiunk egészségének megóvása céljából az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat önként legyenek szívesek betartani. 

Címkék