Támogatás egyedi védelem alatt álló építmények felújításához

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 193/2017. (VI.22.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban található helyi egyedi építészeti értékvédelem alatt álló építmények állagmegóvásának, felújításának segítésére.

Hasonló tartalmaink:

A pályázatra rendelkezésre álló összeg Érd MJV 2017. évi költségvetésében összesen bruttó 5.000.000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatásként igényelhető.

A pályázat által támogatható helyi védett építmények listája a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében található (a lista azonos tartalommal megtalálható a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott HÉSZ 6. számú függelékében is.)

Támogatott célként kiemelt helyen szerepelnek az építészeti értékvédelemmel összhangban történő, a közterületről látható, a külső megjelenés javítására, az eredeti állapot helyreállítására irányuló munkák, de természetesen fontos az ezeket megalapozó, megelőző vízszigetelési, megerősítési, tetőjavítási, korszerűsítési, balesetveszély-elhárítási munkálatok segítése is.

A pályázat keretében önrész megléte szükséges; az önrész mértéke a tervezett beruházás összegének min. 50%-a kell legyen. Az igényelhető támogatás összege építményenként maximum bruttó 1.000.000 Ft lehet, és utólagos finanszírozással fizethető ki.

A pályázatokat 2017. szeptember 29. délelőtt 10:00 óráig kell beküldeni, vagy személyesen benyújtani Érd Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához (2030 Érd, Alsó u. 1. II. em. 209. szoba).

A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy pályázó a munka kivitelezését legkésőbb 2018. november 15-ig befejezze, készre jelentse.

A pályázati csomag 2017. július 1-jétől beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál, ill. a http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok honlapról letölthető.

További felvilágosítással Fehérné Tölgyesi Ildikó és Korsós Mónika szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon.

 

 

 

Címkék