Az ÉTH felhívása: bejelentkezés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba

Felhívjuk az Érd városában lakóingatlannal rendelkező valamennyi lakos figyelmét, hogy a hulladékszállítás a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatások körébe tartozik.

Hasonló tartalmaink:

Ez azt jelenti, hogy minden érintett ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatást végző cég (itt most az ÉTH) nyilvántartásában szerepelnie kell. Amennyiben ez a nyilvántartásba vétel bármely okból eddig elmaradt, azoknak be kell jelentkezniük ebbe a nyilvántartásba. A bejelentkezés megtehető személyesen (2030 Érd Sas utca 2.), vagy ugyanerre a címre írt levélben, vagy elektronikus úton: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu. A bejelentkezéssel kapcsolatban telefonos tájékoztatás is igénybe vehető: 06/23-522-600

Az ÉTH hulladékszállítási szolgáltatása díjköteles, amit negyedéves ütemezésben kell megfizetni.

Ennek fejében díjmentes jogosultság keletkezik:

-          a heti rendszeres kommunális hulladékszállításra

-         a havi egyszeri szelektív hulladék elszállítására

-         a hulladékudvar igénybevételére

-         évi egyszeri lomtalanítás igénylésére

A tájékoztatóval kapcsolatban a fenti elérhetőségek bármelyikén szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Az ÉTH sajtószolgálata

Címkék