Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület évi rendes közgyűlés

Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

tel.: 23/365-470, levelezési cím: 2049 Diósd, Mikszáth u. 8.

Hasonló tartalmaink:

Bazsóné Megyes Klára elnök

Telefon: 70/602-1953, 202786102, emailcím: megyesklara@csukalib.hu

 Meghívó

 

az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület tagjai számára.

 

Az  Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület évi rendes közgyűlését összehívom

2018. február 24.  15 órára,  a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba, az egyesület székhelyére.

Amennyiben a megjelentek száma nem éri el a szükséges 50 %+ 1 főt, a közgyűlést másik napon kell megtartani!

Napirendi javaslat

  1. Napirend elfogadása
  2. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása
  3. A tagsági díj megállapítása
  4. 2017. évi szakmai beszámoló ismertetése, vita, szavazás
  5. 2017. évi pénzügyi jelentés ismertetése, vita, szavazás
  6. 2018. évi munkaterv ismertetése, vita, szavazás
  7. Új tagok bemutatkozása
  8. Kőrösi Csoma Sándor nyomában: Dr. Burnáz Éva beszámolója
  9. Egyebek, tagdíjak beszedése

Kérem az egyesület tagjait, jelenjenek meg, hiszen az egyesület több, mint 50%-ának megjelenése szükséges a beszámolók elfogadásához!

Az ülés nyilvános, azon bárki megjelenhet, de csak az egyesület tagjai szavazhatnak.

Diósd, 2018. jan.27.

Bazsóné Megyes Klára

elnök

 

Címkék