Pályázatelőkészítő

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pályázati Csoport,  pályázatelőkészítő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony (2019. 11. 10)                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: -

Ellátandó feladatok:

-      a nyertes VEKOP-5.3.3-17 projektek lebonyolításában való közreműködés, projektmenedzseri feladatainak ellátása az adott projekt időtartama alatt

-      feladata: kapcsolatot tartani az Irányító Hatósággal, szakmai megvalósítókkal

-      a projektmenedzsment munkájának irányítása, koordinálása

-      a projektekhez kapcsolódó beszámolók, kifizetési kérelmek, módosítási igények koordinálása, benyújtása

-      a műszaki-szakmai előrehaladások ellenőrzése, a tervezések nyomon követése

-      a projekt szakszerű és jogszabályszerű megvalósításának biztosítása

-      a projekttel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása

-      a projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban való közreműködés

-      a műszaki-szakmai, valamint költségvetés módosítások előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.         

Pályázati feltételek:

 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi; társadalomtudományi; művelődésszervezői szakképzettség,
 • Európai Uniós és hazai pályázatok területén szerzett jártasság,
 • igazoltan legalább 2 éves releváns projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat, gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Angol, vagy német nyelvből középszintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

§         rendszerezett problémamegoldás,

§         objektivitás,

§         jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata
 • igazolás a legalább 2 éves releváns projektmenedzsmenti tapasztalatról, gyakorlatról

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. június 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Szrnka Hortenzia nyújt, a 23/522-300 /206. telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-8/2018., valamint a munkakör megnevezését: pályázat előkészítő

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:                      

 • www.erd.hu – 2018. május 09.
 • Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 •  A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Címkék