Felhívás üzleteknek, vállalkozásoknak

Felhívás az üzletek, vállalkozások ingatlanain elhelyezett cégér és egyéb hirdetési célú berendezések szabályozását illetően.
Tisztelt Ingatlantulajdonos, Üzlettulajdonos!

A csatolt tájékoztatás, és az ahhoz kapcsolódó intézkedési felhívás a városban üzlettel, telephellyel rendelkező tulajdonosokat, bérlőket érinti, amennyiben az ingatlanukon, üzletük homlokzatán 1m2-nél nagyobb felületű, vállalkozásukat népszerűsítő cégért, vagy egyéb hirdetési célú berendezést kívánnak elhelyezni, vagy már rendelkeznek ilyen hirdető felülettel.  A felhívás célja a közterület felől markánsan megjelenő utcakép helyi szabályok szerinti rendezése, melynek alapját Érd MJV településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet képezi.

Kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy a felhívásban lévő intézkedési kötelezettségüknek – a leírt dokumentáció benyújtásával, és a szabályoknak nem megfelelő hirdető berendezések legkésőbb 2018. július 31-ig történő eltávolításával – tegyenek eleget.

További tájékoztatást a Főépítészi csoportnál a 06-23-522-396 telefonszámon, vagy a foepitesz@erd.hu e-mail címen kérhetnek.

Részletesebb tájékoztatást itt kaphatnak az olvasók.

Címkék