Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Hasonló tartalmaink:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” tipusú pályázat) vagy

a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” tipusú pályázat).

Az „A” tipusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2018. november 6.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva mellékletekkel együtt, kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A benyújtás módjai:

Személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza fsz. Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda (2030 Érd, Alsó u. 1.) címre való megküldéssel.

A részletes pályázati kiírások és a kötelező melléklet letölthetőek: www.erd.hu/FONTOS/Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

Címkék