Az új szociális rendelet az érdi Idősügyi Tanács ülésén

A városi közgyűlés által elfogadott márciustól érvényes, új szociális rendelet főbb pontjait is ismertette Simó Károly alpolgármester az érdi Idősügyi Tanács ülésén. Az időseket is érintő, a családok költségeit, kiadásait csökkentő önkormányzati támogatások rendszerének és feltételeinek ismertetése mellett, a 2014. évi tevékenységről szóló beszámolót is elfogadták a tanács tagjai.

Hasonló tartalmaink:

Idei első tanácskozására ült össze a város Idősügyi Tanácsa, amelyen a nyugdíjasklubok vezetőin kívül részt vett Simó Károly alpolgármester, Récsei Krisztina, a Szociális Gondozó Központ vezetője, valamint Dudás Erzsébet és Vargáné Dunai Erzsébet, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodája szociális és egészségügyi csoportjának munkatársa. Elfogadták a nyugdíjas klubok 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyben a vezetők ismertették, milyen rendezvényeken, programokon, kirándulásokon vettek részt az elmúlt esztendőben. A legtöbb nyugdíjas klub elküldte beszámolóját, de néhányan még adósak maradtak vele.

Napirenden az új szociális rendelet

Az ülés folytatásában Simó Károly alpolgármester rövid tájékoztatót tartott a szociális ellátások helyi szabályainak változásairól, különös tekintettel az időseket érintő támogatásokra. Az alpolgármester kifejtette: a szociális támogatások rendszerének kialakítása két alapelv szerint történt. Ezek egyike az egyik, hogy a szükséges ellátási formák továbbra is elérhetőek legyenek a szociálisan rászorulók részére, a másik szempont pedig az volt, hogy kizárólag azok kapjanak támogatást, akik arra valóban rászorulnak. A jövedelmet kiegészítő támogatásokat – egyebek között az alanyi jogú ápolási díjat is – a kormányhivatalokban lehet majd igényelni, míg a költségcsökkentő, -enyhítő ellátásokat a jövőben az önkormányzatnál lehet kérelmezni.

Nagy port kavart az egymásnak ellentmondó információk miatt a méltányos ápolási díj – folytatta Simó Károly –, mert a megszűnését híresztelték, holott ez a támogatási forma továbbra is igényelhető a helyi önkormányzatoknál, ám a havi 25 ezer forintos ellátmányt a jövőben sokkal szigorúbb feltételek mellett, és csak egy évre szólóan állapítják meg, majd ha szükséges, újból kérelmezhető. Mindenkinek figyelembe kell venni, hogy a szociális támogatások finanszírozása közpénzekből történik, és az emberek igazságérzetét olykor bántotta, amikor azt látták, hogy az „ápolásra szoruló” személy vígan kapálja a kertben a paradicsomot, vagy eljár bevásárolni, miközben a hozzátartozója az ő gondozásáért, ápolásáért veszi fel az ellátást. Ezentúl arra fognak törekedni, hogy a méltányos ápolási díjat valóban csak azok vehessék igénybe, akik ténylegesen beteg családtagot gondoznak. Könnyítést jelent azonban az a változás, hogy a gondozónak már nem kell feltétlenül egy háztartásban élnie az ápolásra szoruló családtaggal, és az is, hogy a gondozó az ápolás mellett négyórás kereső tevékenységet is végezhet, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 százalékát.

Récsei Krisztina, a Szociális Gondozó Központ vezetője elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálatban már felállt azt a team, amely szigorú szempontok alapján vizsgálja meg, hogy az ápolásra szoruló személynek milyen a családi támaszrendszere és milyen segítségre szorul, majd egy átfogó pontrendszer alapján eldöntik, valóban szüksége van-e a rendszeres felügyeletre, ápolásra, gondozásra. Az ehhez szükséges nyomtatványok elérhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a szociális és egészségügyi csoport irodájában, valamint a Szociális Gondozóközpont tagintézményeiben is.

Segítség csak segítségért

Simó Károly alpolgármester megemlítette még a lakhatási támogatást is, ami egységesen három-ezer forint lehet havonta, valamint az adósságkezelési támogatást, amit a felhalmozott adósság, rezsihátralék rendezésére vehetnek igénybe a rászorulók. Utóbbi esetben azonban nemcsak anyagi, hanem életvezetési segítséget is kapnak, amelynek során a háztartási napló vezetésén kívül együtt kell működniük azokkal a szakemberekkel, akik megtanítják nekik, hogyan osszák be a jövedelmüket, és a tanácsokat meghallgatva elkerülhetik, hogy újabb adósságokat halmozzanak fel. Aki ebben nem hajlandó együttműködni, számára még a lakásfenntartási támogatás folyósítását is megszüntetik. Simó Károly arról is tájékoztatta az Idősügyi Tanácsot, hogy Érden egy új támogatási formát is bevezetnek, amit azok vehetnek igénybe, akik kizárólag szociális helyzetük miatt nem építették ki a házi csatornarendszert, és amiatt nem köthettek rá a városi szennyvízelvezető rendszerre. Ők ugyanis az anyagi helyzetükre tekintettel a meglehetősen magas összegű talajterhelési díjat sem lesznek képesek megfizetni. Ugyanakkor a közösség érdeke, hogy a tisztább és egészségesebb környezet érdekében – ha már megépült – inkább a csatornarendszert használja mindenki, és ne a talajt szennyezze, ezért a szociálisan rászorulók egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, amit kizárólag a rákötésre fordíthatnak. A támogatás jövedelemkorláthoz kötött, és igénylésekor egy előzetes felmérést és egy költségvetést is mellékelni kell a kérelemhez. Az erre adható anyagi segítség felső határa 100 ezer forint lehet.

Druzsin József, a Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub vezetője megjegyezte: sokan némileg igazságtalannak tartják ezt a támogatást, mert vannak olyan nyugdíjasok, akik sok lemondással, hosszú hónapokon át takarékoskodtak, hogy saját erőből bevezethessék a csatornát az otthonaikba, ezért nem tartják méltányosnak, hogy mások viszont vissza nem térítendő támogatást kapjanak ugyanezért. Simó Károly szerint ötszáz és ezer közöttire tehető azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyeket kizárólag anyagi okok miatt nem kötöttek rá a hálózatra. Elsősorban azért vezették be ezt az új támogatási rendszert, mert a talajterhelési díj viszont sokkal nagyobb terhet ró a lakott ingatlanok tulajdonosaira, amit még kevésbé tudnak majd megfizetni.

Az alpolgármester kitért arra is, hogy a méltányos közgyógyellátás csak névleg szűnt meg, mert helyette egyes elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek kiváltására továbbra is kérhetnek támogatást a rászorulók, de természetesen csak akkor, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. Ez a segítség akkor is igényelhető, ha a szociálisan rászoruló (akiknél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57 ezer forintot) személy alanyi jogú közgyógyellátásának negyedéves kerete kimerült, de feltétlenül szüksége van arra az orvosságra, amit saját erőből nem tud megvásárolni. Ez a támogatás a gyógyászati segédeszközökre is vonatkozik.
A jövőben a nagy hidegben tűzifát kaphat az a személy is, aki lakhatási támogatásban részesül – húzta alá az alpolgármester.

Címkék