Évente két alkalommal ingyenes lesz a kéményseprés

Rendkívüli közgyűlést tartott ma délelőtt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. A képviselők az ülésen két napirendi pontot tárgyaltak, így döntöttek a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával valamint a város vízelvezetési rendszerének fejlesztésével kapcsolatban is.

Hasonló tartalmaink:

Július 1-től államosítják a kéményseprést az országban. Az önkormányzatok maguk dönthetnek arról, hogy fenntartják a közszolgáltatási szerződésüket vagy áttérnek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv általi szolgáltatásra. Az új törvényi szabályozás értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény hatályon kívül helyezésével 2016. július 1-től megszűnik Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ellátási kötelezettsége Pest Megye közigazgatási területére nézve.  Vagyis, ami eddig Érd feladata volt megyei jogú városként és Pest megyében, az az év közepétől állami kézben lesz. Ennek értelmében a Város és a  Magyar Kémény Kft. között kötött kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződését – a 6 hónapos felmondási időre is figyelemmel – a Közgyűlés 2016. július 14-re felmondja, és 2016. július 15-től a kéményseprő-ipari tevékenységet átadja a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek. A törvény értelmében pedig  2016. július 1-től a kéményseprő-ipari közszolgáltatás évente két alkalommal ingyenes lesz.

Would you like to replay the video?

A “Modern Városok program” keretében lehívásra került az első 4 milliárd forint múlt év decemberében. A város felmérve a legnagyobb prioritást élvező beruházásokat, úgy határozott, hogy tovább fejleszti a vízelvezetési rendszert. A Kormányhatározat értelmében 2.400 millió Ft fordítható Érd esetében a záportározók megépítésére és a csapadékvíz elvezető rendszer egyes részeinek kialakítására.  A közgyűlés a legfontosabb nyolc helyszínt jelölte ki ülésén, ahol hamarosan megkezdődnek a munkák. Az egyik ilyen terület, a már sokszor emlegetett Papiföldek, ahol  tizenkét hektáros terület fejlesztését kezdik el. Itt  egy záportározót fognak létrehozni, amely alapja lesz a felszíni vízelvezetési problémák megoldásának, mindemellett pedig horgász- vagy csónakázótóként, esetleg különböző vízisportokra alkalmas tóként lehet majd használni.

 

Címkék