Pályaválasztási kiállítás – Segítség a jó döntéshez

A Pest Megyei Kormányhivatal és a Foglalkoztatási Osztály Pályaválasztási Kiállítást szervezett az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Sportcsarnokában. A rendezvény célja a térség pályaválasztás előtt álló fiataljainak minél szélesebb körű tájékoztatása volt.

Hasonló tartalmaink:

A pálya-, a szakmaválasztás és a munkavállalás előtt álló fiatalok és az érdeklődő felnőttek a kiállításokon átfogó ismereteket szerezhetnek: az egyes szakmákról, a térségben működő szakközép-, és szakiskolákról, az akkreditált szakképzést folytató felsőfokú képző intézményekről, a régióban működő felsőoktatási intézményekről, az iskolarendszerű továbbtanulási lehetőségekről, valamint a hazai és az EU képzési és munkavállalási lehetőségekről.

Lélektani értelemben a felnőtté válás utolsó lépcsőfoka az identitás, azon belül pedig a szakmai identitás kialakulása, amely ideális esetben fiatal felnőttkorban kristályosodik ki és szilárdul meg. Az ugyanis, hogy milyen szakmát, hivatást vagy munkahelyet választunk nem csak attól függ, hogy milyen képességeink, képzettségünk és vágyaink vannak, hanem attól is, hogy mennyire ismerjük saját magunkat, személyiségünk milyen egyedi jellemzőkkel rendelkezik, és milyen tudattalan folyamatok befolyásolják döntéseinket.

A pályaválasztás  egy összetett lelki folyamat, amelynek óriási jelentősége van mindannyiunk hosszú távú fejlődése és boldogsága szempontjából. Arra pedig fokozottan érdemes figyelni, hogy tudattalan tényezők is szerepet játszanak döntéseink meghozatalában, amelyeken leginkább önismeretünk fejlesztésén keresztül tudunk uralkodni. Szerencsére ezzel nem feltétlenül kell egyedül megküzdenünk, hiszen rengeteg pszichológus foglalkozik a pályaválasztás mélylélektani hátterével, vagyis azzal, hogy mi van az egyéni kompetenciákon és képességeken túl, és, hogy szakmai dilemmáink miként érthetőek meg általános lelki folyamataink kontextusában.

A pályaválasztási kiállításon tanácsokkal, információkkal szolgáltak az érdeklődőknek, megismerhették az egyes szakmákat, a szakmákban rejlő lehetőségeket akár a diáktársaktól, akár a szakemberektől, hogy melyik iskolában mit lehet tanulni, hogy a foglalkoztatóknak, milyen munkaerőre van szüksége.

Címkék