Változások a fogyasztóvédelemben

Megosztottan végzi a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása január 1-jétől Magyarországon. A változások legfontosabb céljairól a Pest Megyei Kormányhivatalt, a tapasztalatokról pedig a fogyasztókat kérdezzük szombaton 15 órától az ÉRD FM 101,3 Köztünk Marad című műsorában.

Hasonló tartalmaink:

Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot és a magyarországi Európai Fogyasztói Központot is.
A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. A megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére, míg a járási hivataloké a járás területére terjed ki.
A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya látja el.
Fogyasztóvédelmi jellegű panaszunkat bármelyik járási hivatalban benyújthatjuk, fontos azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben.Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, továbbítják a megfelelő helyre. Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel.
Az ügyfelek személyesen a hatósági osztályon, a kirendeltségeken, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél tudnak tájékozódni és beadványokat leadni a kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatal.hu/hu/pest) közzé tett félfogadási időkben és elérhetőségeken.
A legfontosabb ügykörök, amelyekben a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz fordulhatunk: szerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételére illetve szervezésére vonatkozó rendelkezések, fogyasztói csoportok szervezése, békéltető testület eljárása során a vállalkozást érintő együttműködési kötelezettség, gazdasági reklámok és üzletfeliratok, egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzététele, árubemutatók, elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos előfizetői számlapanaszok, villamos energia-, földgáz-, valamint víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos panaszok. Eljárhatunk továbbá hulladékszállítással kapcsolatos elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatban, rezsicsökkentéssel kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése esetén, textiltermékek címkézésével és jelölésével kapcsolatos panaszok esetén, valamint építési termékek forgalmazásával kapcsolatban.
A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az egységár-, eladási ár feltüntetése, a termékek minőségi kifogásának kezelése, szavatossággal, jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt, az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban, valamint fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán.
Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el.
A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának, az Érdi Járási Hivatal Közlekedési Főosztályának, valamint a járási hivatalok kormányablakainak, ügysegédeinek és hatósági osztályainak aktuális elérhetőségei megtalálhatók a kormanyhivatal.hu/hu/pest honlapon.
Címkék