Ingyenes képzés középiskolásoknak

A tehetséges fiatalokkal foglalkozó Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programja felvételt hirdet februári kurzusaira, amelynek apropóján a program képviselői az ország több nagyvárosának középiskolájába látogatnak el. Hétfőn a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulóinak mutatták be a programot és a képzést. 

Hasonló tartalmaink:

2017 februárjától immáron nyolc teljes e-learning kurzussal várja a 14-19 éves diákok jelentkezését az MCC Középiskolás Programjába. A Programban való részvétel ingyenes, a távoktatási
kurzusok mellett havonta, szombatonként megrendezett készségfejlesztő tréningekbe, és az ország egyik legjobb középiskolás közösségébe csatlakozhatnak be a tanulók.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolásoknak szóló programja az országban egyedülálló módon iskola mellett végezhető ingyenes internetes társadalomtudományi képzést kínál olyan fiatal tehetségek számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt. A képzésben részt vevő középiskolások tudományos igényű tanulmányok és videóelőadások segítségével ismerkedhetnek meg a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb társadalmi, gazdasági problémáival. Mindeközben tagjaivá válnak egy azonos korú fiatalokból álló, intelligens közösségnek, amelynek rendkívüli hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére, világszemléletük tágulására.

A képzésre felvételt nyert diákok a sikeres érettségi vizsgáik időpontjáig tagjai a Programnak. Nyolc hetes e-learning kurzusaink, szombati rendezvényeink és táboraink közül szabadon dönthetik el, hogy melyeken kívánnak részt venni. Nem kötelező az összes kurzust elvégezni. A diákoknak lehetőségük van bármelyik időszakban halasztani, passziválni is, azonban csak a sikeresen elvégzett kurzusokról állítanakk ki számukra programbizonyítványt.
Elméleti kurzusok:
1. Modern kori történelem (2×8 hét)
2. Társadalmi tanulmányok (2×8 hét)
3. Közgazdaságtan (2×8 hét)
4. Nemzetközi kapcsolatok (2×8 hét)
Legújabb kurzusaink:
1. Pszichológia (8 hét)
2. Állam, jog, szabadság, kötelezettség (8 hét)
3. Íráskészség-fejlesztés (4 hét)
4. Academic writing (4 hét, angol nyelvű)
Elméleti képzésünk mellett, szombatonként rendezett
programjaink kiváló lehetőséget teremtenek a kommunikációs
képességek fejlődésére. Trénereink segítségével diákjaink
különböző gyakorlati képzéseken vehetnek részt kiscsoportos
formában.
Tréningek:
1. általános kommunikációs tréning
2. érveléstechnikai tréning
3. prezentációs, esszéírás tréning
4. tanulásmódszertan tréning stb.
A részvétel teljesen ingyenes. Szociálisan hátrányos
helyzetben lévő, nagy távolságból utazó diákoknak az MCC-t
fenntartó Tihanyi Alapítvány utazási támogatást tud biztosítani
(50% vonat-vagy buszjegy esetén.).

A képzés célja
A Collegium Középiskolás Programjának célja, hogy a benne részt vevő diákok anyagi helyzetüktől függetlenül a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek. Társaikhoz képest jelentős előnyhöz jutnak az érettségi és felvételi vizsgáik sikeres letételéhez, illetve nagyobb eséllyel kerülhetnek be a Collegium egyetemi képzésébe. Felkészülési lehetőséget biztosít olyan diákok számára, akik már tudják, hogy a jövőben a magyar közélet szempontjából jelentős alkalmazott társadalomtudományokkal (jog, közgazdaságtan, business, diplomácia, nemzetközi kapcsolatok,
egyéb bölcseleti tudományágak) kívánnak foglalkozni.

A képzés előnyei
A Collegium egyedülálló Középiskolás Programja a távoktatás és az elektronikus tanulás (az ún. e-learning) legelőnyösebb tulajdonságait egyesíti. A résztvevő diákok az alábbi előnyöket élvezik:
• felkészülnek az önállóan végzendő egyetemi stúdiumokra, az
értő tanulásra
• megtanulják, hogyan osszák be a rendelkezésre álló időt
• tréningjeink segítségével nagyobb önismeretre tehetnek
szert, jobban megismerhetik erősségeiket, pályaválasztásuk
tudatosabbá válik
• hasznos ismeretekkel gazdagodhatnak az emelt szintű
történelem érettségi vizsga sikeresebb letételéhez
• felhasználóként megtanulják az e-learning rendszerek
alkalmazását
• jelentős magyar szaktekintélyekkel köthetnek személyes
ismeretséget
• nagyobb eséllyel felvételizhetnek egyetemi
képzésünkre (kollégiumi szállás, nyelvtanulás, kurzusok,
előadások)

Az érdeklődő diákok felvételi eljárás után vehetnek részt a képzésben. A jelentkezés pontos menete a honlapunkon olvasható. További információk intézményünk munkájáról szintén a honlapunkon érhetők el: www.mcc.hu.

A Középiskolás Program februárban induló kurzusaira a nagy érdeklődésre való tekintettel 2017. január 29-ig lehet jelentkezni.

Web: www.mcc.hu
Tel: +36-1/372-01-91
Mobil: +36 30/247-9475
Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51.
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf.: 155

Címkék