Változik a védőoltások támogatása
Változik a védőoltások támogatása

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 15. napján elfogadta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/ 2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását, mely a „Gyermekek részére ajánlott védőoltásokhoz nyújtott települési támogatás” jogosultsági feltételeit érinti.

Hasonló tartalmaink:

A 2017. február 28. napján hatályba lépő módosítások alapján:

Az ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás a fertőző betegségek (járványos agyhártyagyulladás, bárányhimlő, humán papilloma vírus) kialakulásának megelőzése érdekében nyújtott hozzájárulás.

A támogatás nyújtásának alapfeltétele, hogy a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 350 %-át ne haladja meg.

A humán papilloma vírus elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult a hetedik osztályos – 12. életévét betöltött – fiúgyermek.

A kérelemhez mellékelni kell a vakcina kiváltásáról szóló gyógyszertári igazolást, valamint a gyermekorvos igazolását a vakcina beadásáról.

A támogatás mértéke megegyezik a szülő által a vakcináért fizetett térítési díj összegével, azzal, hogy a támogatás összege legfeljebb 15.000,- Ft lehet.

A támogatás iránti kérelmet a vakcina beadásától számított három hónapon belül kell benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.

A 2017. február 28. napját megelőzően kiváltott vagy igazoltan megrendelt védőoltások tekintetében a szociális rászorultság vizsgálata nélkül lehet a teljes összegű térítést biztosítani.

Fotó: freeimages.com

Címkék