Járási közlekedésbiztonsági napot szerveznek

Évek óta rendkívül sikeres és hasznos a már hagyományosnak tekinthető helyi közlekedésbiztonsági nap, aminek célja, hogy az általános-, és középiskolás korú gyerekek tudást szerezzenek a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésről, s felhívják a figyelmüket a balesetmentes közlekedésre és a helyes közlekedési magatartásra. 

Hasonló tartalmaink:


Pulai Edina önkormányzati képviselő, aki a közlekedésbiztonság elkötelezett híve az önkormányzat ülését követően elmondta, hogy az idei évben  lehetőség nyílt arra, hogy a rendezvényt a város határain túlra, járási szintre kiterjesztve központi pályázati források váljanak lehívhatóvá. Pulai Edina szerint – figyelemmel a rendezvény kiemelt hasznosságára -, érdemes ezt a lehetőséget megragadni, és az évek óta sikeres eseményt a növekvő lakossági érdeklődésnek is eleget téve járási szintűvé bővíteni.

A kapcsolódó pályázatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg annak érdekében, hogy civil szervezetek szakmai programját támogassa. A pályázat célja többek között a közlekedésbiztonság védelme, mely program megvalósításához szövetségek, alapítványok, vagy egyesületek nyújthatnak be pályázatot. Erre tekintettel a pályázat benyújtását és az esemény teljes lebonyolítását a Gyermekünk Álmaiért Alapítvány vállalta fel, mely szervezet a rendezvény teljes menedzselését, tehát az előkészítést, a lebonyolítást és az elszámolást is elvégzi.

A pályázat elsődleges célja a partner iskolák adott létszámú gyermekeinek a helyszínre szállításához, prezentációs eszközökhöz, kiadványokhoz, információs anyagok költségeihez történő pénzügyi forrás megszerzése, illetve a megrendezéssel összefüggő egyéb (terembérlet takarítás stb.) költségek biztosítása.

A rendezvénnyel összefüggésben közreműködő partnerek: Érd Megyei Jogú Önkormányzata, a járási köznevelési intézmények, az Érd Aréna, a Katasztrófavédelem helyi szerve, az Országos Mentőszolgálat, a Rendőrség és az Érdi Polgárőr Egyesület lennének. A programhoz külön önkormányzati forrást nem szükséges biztosítani.

A rendezvény fővédnöki feladatait T. Mészáros András polgármester vállalta el.

A járási közlekedésbiztonsági nap eseményei a helyi rendezvény tematikáján alapulnának, melynek tervezett programjai a következőek:

- KRESZ szabályok ismertetése;
- Kerékpáros közlekedés védőfelszereléseinek bemutatása;
- Tesztlap kitöltése;
- Kerékpáros ügyességi verseny;
- Rajzverseny közlekedési témákkal kapcsolatban;
- Közlekedésbiztonsági szóróanyag osztása.

Az eseményre a támogatói döntéstől függően várhatóan 2017. év szeptemberében fog sor kerülni.

Címkék