“Asszonyokkal nem lehet vitázni”

Urbán László nevéhez számos irodalmi kiadvány fűződik. Kilencvenedik könyve, amely június elején jelent meg, Móricz Zsigmond kötetben eddig nem kiadott írásait tartalmazza. Az Asszonyokkal nem lehet vitázni című könyvet június 21-én mutatták be a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban.

Hasonló tartalmaink:

Ahogy a könyvbemutatón az irodalomtörténész fogalmazott: Móriczot gyakran érte a vidékiesség, az elavult tematikusság, az idejétmúlt konfliktusok felelevenítésének vádja, mintha nem is a huszadik században élt volna. Az utóbbi időben fellelt írások azonban tökéletesen rácáfolnak erre: minden írónk közt ő mondja a leglesújtóbb kritikát a magyar társadalomról – hangsúlyozta az esten a kötet szerkesztője.

A könyv eddig meg nem jelent verseket, elbeszéléseket, riportokat, villámtréfákat tartalmaz, de van benne tárca, kroki, karcolat, jelenet is. Az írások kötetbe szerkesztését több évtizedes kutatómunka előzte meg: Urbán László törekedett arra, hogy a legértékesebb írások kerüljenek be a városi könyvtárban bemutatott könyvbe.

Címkék