Szolfézstanár

Az ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lukin László AMI 2030 Érd Felső u. 33. szolfézstanár munkakör betöltésére. 

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidő (45%)
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 ÉRD, Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
szolfézstanár munkaköri leírás alapján
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Felsőfokú képesítés, szolfézstanár
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Lakóhely Érd közelében

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 erkölcsi bizonyítvány – sikeres pályázat esetén
 pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban: 2017.08.24.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bán Ildikó, a Lukin AMI intézményvezető-helyettese nyújt, a 06-23-365-641, 06-23-364-318 –as, vagy a 20-776-4919 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak az ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT, Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső u. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 350-5/2017 valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár
 Elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó a Lukin László AMI igazgatóhelyettese részére a zenesuli.erd@gmail.com e-mail címen keresztül
 Személyesen: Szabóné Bán Ildikó a Lukin László AMI igazgatóhelyettese, Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beküldött pályázat megismerése után személyes találkozás, majd e-mail-es, telefonos vagy postai úton való értesítés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 helyben szokásos módon,
A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban további információt a www.erdizeneiskola.hu honlapon szerezhet.

 

Címkék