TÁJÉKOZTATÁS AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Érd MJV Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete alapján változott az étkezési térítési díjak fizetésének rendje, módja.

Hasonló tartalmaink:

Az általános és középiskolás tanulók esetében a térítési díjat változatlanul előre kell megfizetni, azonban konkrét határidőt állapít meg a rendelet, mely a tárgyhót megelőző 20-a.

A befizetés módok:

- csekk

- átutalás (számlaszám: Intézményi Gondnokság: 12001008-00209692-00100009)

- készpénzes befizetés az Intézményi Gondnokságon (Érd, Budai u. 14. emelet)

- számlavezető bankban történő befizetés (Raiffeisen Bank Zrt.

(12001008-00209692-00100009)

- 2017 októberétől lehetőség nyílik a csoportos beszedési megbízások fogadására is.

A térítési díjak esetében az alábbi kedvezmények érvényesíthetőek:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

-         az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy nevelésbe vették;

-         az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani:

-         az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

-          az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

-          tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

A szociális ellátások helyi szabályairól 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján a fenti normatív kedvezményen túl, a normatív kedvezmény érvényesítését követően fizetendő térítési díjból további 50%-os étkezési díjkedvezményt biztosít Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (2017. évben 85.500,- Ft). A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájához kell benyújtani. Érd, Budai út 8. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.00-18.30, Szerda: 8.00-16.30.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. A folytatólagos kedvezmény biztosítása érdekében indokolt élni a fenti lehetőséggel.

A befizetésekkel illetve számlázással az alábbi elérhetőségeken kérhetnek további tájékoztatást:

Érd MJV Intézményi Gondnokság, Érd, Budai út 14.

tel: 06-23-521-164, 06-23-521-165

email: gondnoksag@erd.hu

Együttműködésüket köszönjük!

Érd MJV Önkormányzata

Címkék