Olvasószolgálatos könyvtáros

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei  olvasószolgálatos könyvtáros munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Heti 40 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

olvasószolgálatos feladatok teljes körű ellátása, gyűjteményszervezés, állományvédelem, állomány ellenőrzése, statisztikai adatszolgáltatás ; rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

•         könyvtáros – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű gyakorlott szintű Szikla rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         diploma

•         erkölcsi bizonyítvány

•         motivációs levél

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a bírálatban részt vevők  megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +36 23 365-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján legalkalmasabbnak tűnő jelöltek szóbeli meghallgatása után vezetői döntés születik a munkatárs kiválasztásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         könyvtár honlapja – 2017. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.

 

Címkék