Könyvtáros asszisztens, segédkönyvtáros

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei könyvtáros asszisztens, segédkönyvtáros munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

olvasószolgálatos feladatok ellátása, gyűjteményszervezés, állományvédelem, állomány ellenőrzése, statisztikai adatszolgáltatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         érettségi, OKJ könyvtári asszisztens

•         könyvtáros – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű Gyakorlott szintű Szikla rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•        könyvtáros asszisztens vagy segédkönyvtárosi bizonyítvány

•         erkölcsi bizonyítvány

•         motivációs levél

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a bírálatban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +36 23 365-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján legalkalmasabbnak tűnő jelöltek szóbeli meghallgatása után vezetői döntés születik a munkatárs kiválasztásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         a könyvtár honlapja – 2018. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

 

Címkék