Olvasószolgálati könyvtáros

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csuka Zoltán Városi Könyvtár  – Érd felnőttkönyvtár olvasószolgálati könyvtáros munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

olvasószolgálati könyvtárosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

§        Könyvtáros, felsőfokú képesítés,

§         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, magyar, történelem, egyéb humán szak,

§         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         olvasószolgálati gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű önálló munkavégzés ,rugalmasság, pontosság, jó kommunikációs készség,,

§         Jó szintű Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         felsőfokú képesítés, könyvtárosi diploma

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa ill. Nida Judit nyújt, a +36 23 365-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Sebestyénné Majchrowska Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján legalkalmasabbnak tűnő jelöltek szóbeli meghallgatása után vezetői döntés születik a munkatárs kiválasztásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         könyvtári honlap – 2018. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csukalib@csukalib.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Címkék