AZ AVAR- ÉS KERTI HULLADÉKÉGETÉS SZABÁLYAI

A kert tisztán tartása céljából az avar, illetve a kerti hulladék  február 15. és április 30. , valamint október 15. és november 30. között elégethető. Az avar és kerti hulladék égetése során be kell tartani az alább részletezett szabályokat.

Hasonló tartalmaink:


Avart és kerti hulladékot kizárólag jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni oly módon, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása által kár ne keletkezzen.

Az avar és a kerti hulladék égetése során ne égessenek kommunális, állati eredetű, valamint ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). A tűzrakás során kiemelten figyeljenek, hogy az égetés ne jelentsen tűz- vagy robbanásveszélyt, az égetés során a tüzet, valamint a tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Amennyiben mégis veszély állna fenn, vagy a tűzre továbbiakban nincsen szükség, a tüzet azonnal el kell oltani.

Hogy az égetés során ne keletkezzen baleset, kár, valamint hogy a tűz ne terjedjen tovább annál, mint amire szükség van, mindig tartsanak maguknál olyan eszközöket vagy felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.

TILOS avart és kerti hulladékot égetni vasárnap és ünnepnapokon, illetve az ezeket megelőző napokon délután 16:00 óra után, továbbá, ha az illetékes miniszter tűzgyújtási tilalmat rendel el, továbbá az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák, az óvodák, és a szociális intézmények 100 méteres körzetében munkanapokon 18:00 óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartás ideje alatt.

Tilos avart és kerti hulladékot égetni Felső-Parkváros M7 autópályán túli területén, kivéve, ha vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzések miatt kerül sor az égetésre.

Fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet alapján bírság kiszabásának van helye. A bírság összege helyszíni bírság esetén 50.000,- Ft-ig terjedhet, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig közigazgatási bírság szabható ki.

Címkék