Az OEVB 21/2018. (III.12.) határozata

Az OEVB 21/2018. (III.12.) határozata egyéni szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról.
Hasonló tartalmaink:

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) az egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi 

határozatot:

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2018. évi országgyűlési képviselők választása egyéni szavazólapjának adattartalmát jóváhagyja.

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A Választási Bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemmel lehet élni.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2018. március 13-án 16.00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

A Választási Bizottság az egyéni szavazólap adattartalmát a Ve. 161. §-ban foglaltak alapján megvizsgálta, és a melléklet szerint jóváhagyta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46. §-a, 161. §-a és a 162. § (1) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. §-án, valamint a 240. §-án alapul. 

Érd, 2018. március 12.

 

Dr. Tóth Tamás

 

elnök

Címkék