Érd Város Életmű Díjával ismerték el Donkóné Simon Juditot

Érd Város Életmű Díját adományozta a közgyűlés Donkóné Simon Judit nyugdíjas pedagógusnak. Ez a kitüntetés annak adományozható, akinek több évtizeden át végzett kimagasló közösségi, tudományos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb területen végzett tevékenysége példaként állítható a város közössége elé.

Hasonló tartalmaink:

Donkóné Simon Judit előadóművész, tanár 1973-tól nyugdíjazásáig, 2002-ig tanított a Kőrösi iskolában. Pedagógusi munkája során kiemelt figyelmet fordított a magyar irodalom gyöngyszemeinek megismertetésére, a magyar nyelv átörökítésére, a szép és helyes beszéd és írás elsajátíttatására. A város kulturális életében jelentős szerepet vállalt a határon túli magyar írók, költők, képzőművészek bemutatásával, megismertetésével.

A Van olyan föld és az Atlantisz harangoz című önálló műsorait erdélyi költőkből állította össze. Számtalan író-olvasó találkozó, kiállítás megszervezése fűződik nevéhez. Az általa alapított versmondókörben a versek és novellák megszerettetésén túl az erkölcsi és emberi értékek, a hazaszeretet ivódott tanítványaiba.

Donkóné Simon Judit szülőföldje, Erdély iránt érzett szeretete  és tisztelete egész pályafutását végigkísérte. Ennek hatására születtek meg az Erdélyi honismereti barangolások című könyvei. 1995-ben Érd városa elsőként őt jutalmazta Csuka Zoltán Díjjal. Önkormányzati képviselőként is végzett közéleti tevékenységet, melynek során részt vett Szászrégen és Érd teszvérvárosi kapcsolatának kialakításával. 2005-ben Tamási Áron díjat kapott.

Donkóné Simon Judit T. Mészáros András polgármestertől vette át a díjat. A nyugdíjas pedagógus köszöntet mondott nemcsak azoknak, akik a díjra felterjesztették és akik odaítélték számára, hanem mindazoknak, akik segítették, támogatták, illetve akikkel együtt munkálkodott.

Címkék