Kötelező fizetni a zsákos hulladékszállításért is!

Tárnok-Öreghegyen az ÉTH az elmúlt hónapokban vette át a kommunális hulladékszállítást egy másik szolgáltatótól. A terület domborzati és útviszonyai miatt a begyűjtést kisebb  járművekkel tudják megoldani, amelyek csak a zsákos begyűjtést teszik lehetővé. A szolgáltatásért ugyanúgy fizetni kell, mint ahol kukában gyűjtik a hulladékot.

Hasonló tartalmaink:

Kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásról lévén szó, e terület lakosainak is be kell lépniük az ÉTH ügyfélkörébe, és mindenki máshoz hasonlóan befizetni a negyedévente esedékes hulladékszállítási díjat – hívja fel a figyelmet közleményében az ÉTH.

Ennek fejében az ÉTH negyedévente 13 darab ÉTH emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákot bocsájt az ügyfelei rendelkezésére, amelyekbe az érintettek gyűjthetik a háztartásukban keletkező kommunális hulladékot, amit az ÉTH a helyben szokásos ütemezésben hetente elszállít.

A zsákokat május 1-jét követően folyamatosan a „Pici” ABC-ben lehet a befizetési csekk bemutatása ellenében átvenni.

Amennyiben többlet hulladék elszállítására pótlólagos zsák igény merülne fel azok részéről, akik megkapták a negyedévente részükre járó zsákokat, erre is van lehetőség, zsákonként 470.- Forint befizetése ellenében. E zsákokat is a „Pici” ABC-ben lehet megvásárolni.

Ismételten felhívjuk rá a figyelmet, hogy kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásról lévén szó, azok a helyben lakók, akik nem fizetik be a hulladékszállítási díjat, azoktól a NAV adók módjára hajtja be ezt.

– hangsúlyozzák tájékoztatójukban.

Kérdés esetén a lakosság a www.eth-erd.hu, illetve levélben a 2030 Érd Sas utca 2. sz. alatt, vagy telefonon a 06/23-522-600 telefonszámon érdeklődhet. Új helyen működő ügyfélszolgálatukon is ügyfeleik rendelkezésére állnak; ennek címe: 2030 Érd Diósdi út 29.

 

 

 

Címkék