Közgyűlési meghívó (04.26.)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 26-án (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIREND ELŐTT

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj és az Év Rendőre Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól 20/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

3. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

4. Javaslat a Felső u. 6. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépítetlen ingatlan megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az érdi 056 helyrajzi számon nyilvántartott beépített ingatlan (Beliczay-ház) megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Modern Városok Program „Szabadidőközpont- és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című projekt megvalósításáról szóló célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Eurovelo kerékpárút érdi szakaszának nyomvonal választására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

11. Javaslat az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő HVSE Sport Kft-beli üzletrész értékesítésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Bolyai János Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője

14. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a 2018. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

17. Javaslat a 7. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

18. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat özvegy Dr. Balázs Dénesné önkormányzati halottá nyilvánítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Beszámolók:

-          Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Meghívott: International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója

-          Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

-          Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

21. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

22. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat az Év Családja Díj 2018. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

24. Javaslat az Érdi Sport Díj 2018. évi adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

25. Javaslat házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Érd, 2018. április 20.

T. Mészáros András

Címkék