Közgyűlés (10.25.)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. október 25-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

Hasonló tartalmaink:

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök – Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv melléklete – módosítási eljárásában a véleményezési szakasz lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a Fácán közi lakótelep közterületként használt „utcáinak” és kapcsolódó közmű létesítmények tulajdonjogi rendezésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

6. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására irányuló pályázati eljárás eredményének megállapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2018. évi bérleti díjának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezetvédelmi Programjának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Szociális Gondozó Központ létszámnövelésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

10. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat pályázat kiírására az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat egy havi képviselői tiszteletdíj 50%-al történő csökkentésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

14. Javaslat a 2. számú iskolafogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

15. Javaslat a 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

16. Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

17. Javaslat a TündérPakk Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18.  Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

19. Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2018. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi B. elnöke

20. Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított legeredményesebb sportolói címek és kitüntetések adományozására (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Érd, 2018. október 19.

 

T. Mészáros András

Címkék