Közgyűlés (06.28)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 28-án (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére.

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

 NAPIREND ELŐTT

Az Érd Egészségügyéért Díj átadása.

Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Rendeletalkotási javaslat a város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a polgármesteri hivatal létszámának meghatározására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

Megválasztott bizottsági tag eskütétel

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előadó: Simó Károly alpolgármester

7. Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a kiemelt területeket érintő, tárgyalásos eljárásban történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat nagy forgalmú városi közúti csomópontok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezésére

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásról szóló határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 123/2017. (IV. 27.) számú határozat módosítására, valamint beruházási célokmány elfogadására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a 22303/1 helyrajzi számú, természetben az Érd, Elvira utcában található, valamint a 22303/2 helyrajzi számú, természetben az Érd, Erika utcában található, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az érdi 7031 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 101 m² területrész közterületből történő kivonására és értékesítésére

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat pályázat kiírására a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a 2018. évi új közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

 Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

19. Javaslat megállapodás megkötésére a Szülők Fóruma Egyesülettel

 Előadó: Simó Károly alpolgármester

 20. Javaslat a Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Beszámolók:

-          Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: a Volánbusz Zrt. képviselője

-          Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett munkájáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, a Települési Értéktár Bizottság elnöke

-          Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Egyebek

Érd, 2018. június 22.

T. Mészáros András

Címkék