Tanító (Gárdonyi iskola)

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium pályázatot hirdet tanító munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.

A munkakörbe tarozó feladatok:

napközis nevelői feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          szakirányú végzettség

-          büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz

- oklevél, tanúsítvány másolatok

- erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének időpontja:

2018. augusztus 27.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

A pályázat kiírásával kapcsolatos további információt Pintérné Bernyó Piroska intézményvezető nyújt, a 06/23/365-140-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- személyesen: Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium,  Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.

- elektronikus úton: Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com  e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 11.

Címkék