Rendkívüli közgyűlés (05.31.)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 31-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. – Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2017. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról
- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról
- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2017. évi felhasználásáról
- Tájékoztató a polgármesteri  keret  2017. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

3. Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

4. Javaslat a SZIPPANT-HAT Konzorciummal kötött közszolgálati szerződés megszüntetésére és új közszolgáltató kijelölésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az érdi 0104 és 092/4 hrsz.-ú utak belterületbe vonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat döntés-előkészítő bizottságba történő póttag delegálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. – Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Beszámolók:

-          Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Rózsa Gábor tű. alezredes tűzoltóparancsok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

- Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke

– Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2017. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Böjtös Andrea elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart

11. Javaslat településképi kötelezés ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

12. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2018. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Érd, 2018. május 25.

T. Mészáros András

Címkék