Tanító

Az Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanító munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános Iskola alsó tagozatán tanítói (tanítói és napközis feladatok). Előnyt élvez a német nyelv műveltségi terület.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János Intézményvezető Úr nyújt, a 06/23/365-785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Fácán köz 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 820/316-4/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

•         Elektronikus úton Rozgonyi János Intézményvezető Úr részére a batthyany.erd@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 16.

Címkék