Matematika – technika szakos tanár

Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola  matematika – technika szakos tanármunkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskola 5-8. évfolyamán matematika, technika tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, általános iskolai tanári diploma,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó ne álljon a tevékenység kizárását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János intézményvezető nyújt, a 06/23/365-785-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2030 Érd, Fácán köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/18-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika – technika szakos tanár.

vagy

•         Elektronikus úton Rozgonyi János intézményvezető részére a batthyany.erd@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Címkék