Olvasószolgálati könyvtáros (Magyar Földrajzi Múzeum)

Magyar Földrajzi Múzeum-Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET Magyar Földrajzi Múzeum Könyvtár olvasószolgálati könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • olvasószolgálati könyvtárosi feladatok ellátása;
 • múzeumi kiállítások tárlatvezetése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • könyvtáros, felsőfokú képesítés;
 • gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskola, magyar, történelem, egyéb humán szak;
 • angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
 • olvasószolgálati gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • közgyűjteményi gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű önálló munkavégzés, rugalmasság, pontosság, jó kommunikációs készség;
 • jó szintű Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • szakmai ajánlás;
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mácsai Anetta nyújt a 06-23-363-036-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Magyar Földrajzi Múzeum címére (2030 Érd, Budai út 4.) történő megküldésével;
 • elektronikus úton Dr. Kubassek János részére az info@foldrajzimuzeum.hu e-mail címen keresztül;
 • személyesen Mácsai Anetta részére (2030 Érd, Budai út 4.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázatok alapján legalkalmasabbnak tűnő jelöltek szóbeli meghallgatása után vezetői döntés születik a munkatárs kiválasztásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. foldrajzimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

Címkék