Locsolási kedvezmény

Itt a nyár, a jó idő, lehet strandolni, vagy ha úgy tartja kedvünk, akkor napozni egyet a kertben. És ha már kert jó, ha tudjuk, hogy a vízközmű szolgáltatóktól locsolási kedvezményt lehet kérni, írja a Pest Megyei Kormányhivatal közleményében.

Hasonló tartalmaink:

Két fajta kedvezmény közül lehet választani. Az egyik a 10%-os átalánydíjas kedvezmény a másik a mellékvízmérő alapján nyújtott kedvezmény.

10 %-OS ÁTALÁNYDÍJAS KEDVEZMÉNY:
A locsolási kedvezményt a házikert öntözéséhez kizárólag azon Felhasználók vehetik igénybe, akik ivóvíz- és közműves szennyvíz-elvezetés céljából csatlakoztak a szolgáltató által üzemeltetett közműhálózathoz.

A kedvezmény május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozik, a csatornahasználati díjnál kerül érvényesítésre. Mértéke: ezen időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett korrigált mennyisége a csatorna használati díj felszámításánál.

A Szolgáltató a locsolási célú vízfelhasználási korrekcióra vonatkozó igényt azon fogyasztónál utasítja el, akinek:
• locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív- saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat- vízbeszerzési lehetősége van,
• igénybejelentése – a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján – valótlan adatokat tartalmaz,
• az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció megadását követően a vízközmű szolgáltató tekintetében díjhátraléka van.

A locsolási kedvezmény igénybejelentésével kapcsolatos bővebb felvilágosítás a Szolgáltató honlapján illetve ügyfélszolgálatán található.

LOCSOLÁSI MELLÉKVÍZMÉRŐ ALAPJÁN NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY
Locsolási célú mellékvízmérő esetén a szennyvíz mennyiség megállapítás a mellékvízmérővel mért locsolási célú vízhasználatról szóló megállapodás alapján történik. A csatornadíj alapját képező szennyvízmennyiség ezeken az ingatlanokon a bekötési vízmérő és a locsolóvízmérő által mért vízmennyiségek különbsége alapján kerül megállapításra, minden év április 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban.

Ehhez a vízmérőt nyilvántartásba kell vetetni a szolgáltatóval, melynek előzetes feltételei:
• Az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése;
• Az ingatlan szennyvíz-szolgáltatással való ellátása;
• Az ingatlan vízellátására és szennyvíz-szolgáltatására vonatkozóan rendelkezzen aláírt szolgáltatási szerződéssel;
• A Szolgáltató felé a bekötési vízmérő szerinti felhasználó hátralékkal nem rendelkezhet;
• A locsolási célú mellékvízmérőnek a házi vezetékhálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti felhasználó (üzemeltető, közös képviselő) írásban előzetesen hozzájáruljon, amennyiben az igénylő és a bekötési vízmérő szerinti felhasználó nem ugyanaz.

Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos részletes tudnivalók a Szolgáltató honlapján illetve az ügyfélszolgálaton található.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a két kedvezmény együttesen nem vehető igénybe, csak külön-külön! A kedvezményt minden esetben igényelni kell!

(forrás: Pest Megyei Kormányhivatal)

Címkék