Óvodapedagógus (Kincses Óvoda)

Érdi Kincses Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1) és a 66/A bekezdéseiben foglaltak alapján óvodapedagógusi munka ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményeiben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Precíz, pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű Szakmai tudás,

•         Kiváló szintű Innovatív, kezdeményező,

•         Kiváló szintű Kommunikáció készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Érvényes erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget igazoló okíratok másolata

•         Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 380/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Címkék