Sebészeti asszisztens

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
Sebészet Asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános sebészeti szakrendelés asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés,

• Járóbeteg ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

• Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

•  Jó szintű Betegközpontú gondolkodásmód, empátia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Károlyné nyújt, a 06-20-3245-657-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3778/KSZK/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Asszisztens.

• Elektronikus úton Fodor Károlyné részére a titkarsag@erdirendelo.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Fodor Károlyné, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Érdi Újság

Címkék